Data kamp 2018

Het wordt al helemaal heet, als je de data van het kamp weet!

Zoals ieder jaar willen we eindigen met een fantastische chiro-beleving, 10 dagen (Ribbels: 7 dagen) op kamp om te ravotten, te spelen, te lachen, te eten en vooral om er samen met vrienden en leiding een spetterend kamp van te maken.
 
Om dubbelboekingen te voorkomen zetten we alle belangrijke data in verband met het kamp eens op een rijtje:
 

  • Maandag 30 juli rond 19 uur: laden van de vrachtwagen met jullie valies.
  • Vrijdag 3 augustus rond 11 uur: vertrekken richting kampplaats, jongste afdelingen zullen dit met de trein doen. Omdat de kampplaats niet zo ver is (in Oudenaarde op de koppenberg, wow ja zo sjiek) zullen de kerels en aspi’s het terrein per fiets bereiken.
  • Maandag 6 augustus rond 11 uur: ribbels vertrekken richting kamp, dit zullen ze onder begeleiding doen met de trein.
  • Zondag 12 augustus in de namiddag: bezoekdag: iedereen die wil, mag de kampsfeer nog eens opsnuiven en een hapje eten, om achteraf terug huiswaarts te gaan met hun kind.

 
Opmerking: Het kampboekje, waarin het kampthema vermeld staat, met al de verdere en praktische uitleg volgen in een latere fase.

Voor de aspies:

Dit jaar zijn jullie welkom om mee te helpen bij de opzet en afbraak van het kamp. De opzet start op dinsdag 31 juli (specifieke uren worden nog meegedeeld, maar het zal vroeg zijn) en eindigt op 2 augustus. De afbraak gebeurt als alles goed gaat in één dag tijd. We rekenen erop om de avond van 13 augustus richting Izegem terug te komen.